Lederen

Du bliver i stand til at

⇒ nå dine mål hurtigere sammen med dit team

⇒ udvikle og fastholde dine medarbejdere

⇒ kommunikere og lede forandring så, der tages ejerskab

⇒ træffe hurtigere beslutninger

⇒ implementere dine perspektiver på dit personlige lederskab

⇒ skabe målbar effekt i din ledelseshverdag via praktisk action learning

Din virksomhed får sikret

⇒ trivsel og udvikling hos din deltagende leder

⇒ stærk faglighed og opdaterede ledelsesværktøjskasse hos din deltagende leder

⇒ konkret RoI og målbar effekt hos din deltager i hverdagen

⇒ direkte sammenhæng mellem kursus-indhold og deltagerens personlige mål i hverdagen

⇒ din direkte indflydelse på deltagerens Action Learning projekt i kursus-forløbet

⇒ en attraktiv employer branding

 • Hvad får du og din virksomhed?

Form og indhold

Jungiansk Typeindikator profil besvares online

Individuelt møde inklusiv JTI-profilafklaring inden kursusstart

Max. 10 ledere på et hold

1 Kick-off dag samt 1 Afslutningsdag (hver 1 dags varighed)

3 Moduler/kursusgange (hver 2 dages varighed) over 6 måneder

2 styks 360º målinger af din praksis – tidligt og sent i forløbet

Action Learning projekt med udgangspunkt i dine daglige mål, relateret til kursus-indholdet

Medlemskab af eksklusivt online-forum under og efter kurset

En lederskabsrapport med handleplan og udviklingspunkter for dit lederskab

Personligt og fagligt udbytte

Træning i at kommunikere og fungere som leder

Fornyet indsigt i dine ledelsesværdier og motiver

Træning i forandringsledelse og teamledelse

Fornyede tilgange til afholdelse af MUS og konflikthåndtering

Nye muligheder inden for procesoptimering og målsætning

Bevidstgørelse om dine styrker og dine udviklingspunkter

Personlig indsigt og øget selverkendelse

Håndtering af dine personlige ledels-dilemmaer og problemstillinger

Samlet pris: 34.900 kr. plus moms

Fakturering aftales nærmere

 • Mere information om de enkelte moduler

  Et personligt møde inkl. JTI, 6 kursusdage over 6 måneder, en personlighedsprofil, 2 praksismålinger samt medlemskab af fagligt netværk

Individuelt møde inden kursusstart

Vi mødes første gang

JTI-profilafklaring

Individuelt møde

Dato: Uge 48-50

Tidsrum: Aftales nærmere

Sted: I din virksomhed

Form: Dialog i 2 timer

Formål med samtale

– Hvad motiverede dig til at melde dig til?

– Hvilke udfordringer står du med?

– Hvad ønsker du at opnå med din deltagelse?

– Hvad søger du at få med dig fra kurset?

– Afklare og præcisere dit Action Learning projekt

Udbytte af samtale

– Vi får hilst på hinanden inden kursusopstart

– Du lærer din JTI-personighedsprofil at kende

– Du får fortalt mig om dine visioner med kurset

– Du får startet processen op mentalt inden kursusstart

Kick-off & Introduktion

Introduktion til Action Learning

Ledelsesmotivation

JTI som kommunikationsværktøj

Kursusdag 1

Dato: 12. januar 2017

Tidsrum: 9.00-15.00 begge dage

Sted: København

Form: Undervisning og dialog

Formål

– Introduktion af deltagere og forløb

– Introduktion til Action Learning

– Ledelsesidentitet, -værdier og -visioner

– JTI som kommunikationsværktøj

– Afklaring af Action Learning Projekt

Udbytte

– Udvidelse af dit faglige netværk

– Indsigt i dine ledelsesværdier og visioner

– Fornyede kommunikationsveje med JTI

– En plan og et udviklingsmål for de næste 6 mdr.

Modul 1

Personprofil og forandringsprojektet

Forandringskompetencer

Forandringsstrategier- og ledelse

Kommunikation i forandringsprocessen

Kursusdage 2+3

Dato: 15. og 16. februar 2017

Tidsrum: 9.00-15.00 begge dage

Sted: København

Form: Dialogbaseret undervisning og gruppeøvelser

Formål

– At skabe klarhed over din personprofil og personlige præferencer i relation til ledelse af forandringer

– At få kendskab til forandringsstrategier

– At kunne navigere i forandringsledelse ved brug af personlige forandringskompetencer

– At kunne beherske elementerne i forandringsprocessen, herunder at sikre struktureret og målrettet forandrings-involvering, kommunikation og delegering

Udbytte

– Dialog og afklaring af egne forandringskompetencer

– Afklaring af dit lederskab ift. at skabe tilslutning og følgeskab

– Konkrete praktiske værktøjer og metodiker til ledelse af forandringer

– Præsentationsteknik og præsentation af forandringsprojektet

– At få sparring på og håndteret praktiske ledelses-udfordringer relateret til Modul 1

Modul 2

Sociale kompetencer

Team Leadership

Konflikthåndtering

Værdier og relationer

Kursusdage 4+5

Dato: 15. og 16. marts 2017

Tidsrum: 9.00-15.00 begge dage

Sted: København

Form: Dialogbaseret undervisning og gruppeøvelser

Formål

– Indsigt i og dialog om lederens sociale kompetencer

– At have forståelse for samt at kunne lede via værdier og relationer

– At få kendskab til dynamikkerne i team- og gruppedannelser

– At kunne håndtere konflikter og vanskelige samtaler

– At fortsætte arbejdet med det personlige action learning projekt

Udbytte

– Dialog og afklaring af egne sociale kompetencer

– Afklaring af dit lederskab ift. ledelse af relationer

– Indsigt i din værdibaserede ledelse

– Forståelse for team- og gruppedynamikker

– Kendskab til de forskellige elementer af konflikthåndtering

– At være i stand til at håndtere vanskelige samtaler

– At få sparring på og håndteret praktiske ledelses-udfordringer relateret til Modul 2

Modul 3

Ledelseskompetencer

Rekruttering

Situationsbestemt ledelse

Coaching

Målfastsættelse

MUS-samtaler

Kursusdage 6+7

Dato: 18. og 19. april 2017

Tidsrum: 9.00-15.00 begge dage

Sted: København

Form: Dialogbaseret undervisning og gruppeøvelser

Formål

– Indsigt i og dialog om ledelseskompetencer

– At få kenskab til motivationsteorier og forstå motivationsrationaler

– At få kendskab til elementerne i situationsbestemt ledelse

– At kunne udøve situationsbestemt ledelse

– At kunne gennemføre en coaching-samtale

– At få kendskab til rekrutteringsteknikker og -samtaleformer

– At kunne håndtere en samtale udfra struktureret spørgeteknik

– At fortsætte arbejdet med det personlige action learning projekt

Udbytte

– Dialog og afklaring af egne ledelseskompetencer

– At være i stand til at at kunne diagnosticere motivations-behov hos medarbejdere

– At kunne målrette din personlige lederstil med udgangspunkt i situationsbestemt ledelse

– At gøre dig i stand til at håndtere (udviklings)samtaler med udgangspunkt i praktiske coaching-teknikker

– At gøre dig i stand til struktureret at gennemføre en rekrutteringssamtale

– At få sparring på og håndteret praktiske ledelses-udfordringer relateret til Modul 3

Afslutning

Professionelle kompetencer

Afslutning

Action Learning Rapport

Feedback

Kursusdag 8

Dato: 31. maj 2017

Tidsrum: 9.00-16.00

Sted: København

Form: Action Learning Gruppe / Plenum

Formål

– Afslutning på kursusforløb

– Evaluering af personligt Action Learning projekt

– Anbefaling til personlig videreudvikling af lederskab

– Netværk & Læring fremadrettet

Udbytte

– Evaluering og feedback på personligt Action Learning projekt

– Personlig sparring fra input fra medkursister ift. at fastholde personlig læring

– Input til fremadrettet personlig udvikling

– Kursusbevis

– Etablering af netværk

Samlet pris: 34.900 kr. plus moms

Fakturering aftales nærmere

 • kontakt rubato for mere information

FAQ

Hvor mange dage indgår i forløbet?

Kurset består samlet af 8 forløb over de 6 måneder.

3 af de 8 forløb er kortere individuelle sessioner mellem underviser og den enkelte deltager af hver to timers varighed. Den første session er et for-møde inden opstarten med henblik på afklaring af forventninger + personprofil + Action Learning projekt. De to andre sessioner er hver en tilbagemelding på henholdsvis 1. og 2. 360° måling.

De resterende forløb er fordelt med et opstart + afslutningsseminar på hver 1 dag samt 3 moduler à 2 dage. I alt 8 dage + de tre individuelle sessioner à 2 timer.

De individuelle sessioner, kan afholdes hos dig eller hos Rubato.

Ydermere to runder med 360º målinger i din virksomhed.

Hvad er en JTI-typeprofil?

En Jungiansk TypeIndikator-profil er din personlige profil. Profilen opstår dels via besvarelse af en række online-spørgsmål og dels via en selvscore-proces sammen med en konsulent.

En JTI-profil fortæller noget om dine præferencer i forhold til:

 • hvorfra du henter din energi
 • hvordan du opfatter din omverden, en opgave etc.
 • hvordan du træffer beslutninger
 • hvordan du orienterer og organiserer dig i verden

Med en JTI-profil bliver man i stand til at forstå sig selv, ligesom man får adgang til at sætte sig i andres sted.

Hvad indgår i det faglige netværk?

Til hvert hold oprettes der en gruppe på LinkedIN, hvor medlemmerne kan dele viden, sparre med hinanden og få svar på spørgsmål.

Gruppen er aktiv under kurset og op til 3 måneder efter afslutning.

Hvordan foregår det med 360º-målingerne?

Undervejs i forløbet skal deltageren gennem to 360º-målinger. Besvarelsen i målingen er udover deltagerens nærmeste leder, 100% fortrolig således, at de enkelte respondenter har fuld anonymitet.

Formålet med at gennemgå en 360°-måling er at søge direkte feedback fra deltagerens praktiske hverdag, blandt relationer, samarbejdspartnere, medarbejdere og leder. De to målinger skal bruges til at:

 • Etablere et fortroligt udviklings- og refleksionsrum for den enkelte leder (deltager)
 • Styrke den enkelte leders selvindsigt og evne til at bruge sine personlige kompetencer i den professionelle rolle mest hensigtsmæssigt (både over og ”under overfladen”)
 • Kvalificere de refleksioner og aktioner, der gøres på de enkelte kursus-sessioner såvel som, når deltageren udøver ledelse i praksis mellem de enkelte moduler.

Derudover søger vi sammen med deltageren at skabe en målbar forbedring fra 1. måling i starten af kurset til 2. måling efter det sidste modul.

360°-målingen er vægtet, hvilket vil sige, at de deltagende feedback-personer har mulighed for at svare både på graden af tilfredshed såvel som graden af vigtighed for hvert spørgsmål. Vi fokuserer som udgangspunkt på de spørgsmål/svar, der har størst vægtet vigtighed for deltagerens hverdag som leder.

Vores erfaring er, at mange godt kan føle det grænseoverskridende at deltage i en 360°-måling, men at den læring og de muligheder for refleksion og erkendelse gennem feedback, der ligger i modellen, skaber et unikt læringsmiljø for deltageren og også positivt kan påvirke dialogmiljøet blandt deltagerens medarbejdere.

Antallet af medarbejdere er ikke essentielt. Har man eks. 1-2 medarbejdere, så tager vi en dialog om andre relevante interessenter/respondenter til målingen.

Får jeg et kursusbevis?

Mange foretrækker at kunne dokumentere sin uddannelse, så ja, det gør du.

Både i fysisk form og til din profil på LinkedIN.

Kriterier for at få kursusbeviset er:

 1. Deltagelse på alle moduler
 2. Deltagelse på 360-grader analyserne
 3. Action Learning projektet er dokumenteret i en kort rapport (5 sider), hvori læringspunkter, anvendte værktøjer, samt selve projektet og dets effekt er beskrevet

Hvad er der at sige om holdet og de andre deltagere?

Alle deltagere er ledere og har erfaring med de klassiske udfordringer i forbindelse med personaleledelse, kommunikation, MUS, håndtering af forandringsprojekter og så videre.

Der skiftes ikke ud undervejs, da formålet er at etablere en dynamisk gruppe, der i ordentlige rammer fra start til slut giver plads til tilegnelse af ny viden og individuel udvikling forløbet igennem.

Hvad er Action Learning?

Action Learning tager blandt andet udgangspunkt i David A. Kolb’s teorier om læring, herunder hans læringscyklus. Kolb’s teori er, at for at læring finder sted, skal man gennemgå en fire trins cyklus: Oplevelse → Refleksion/observation → Abstrakt konceptualisering → Aktiv eksperimentering.

Forandrende læring, – og hermed eksempelvis adgang til ændret personlig lederstil – forekommer, når man kommer hele vejen rundt gennem cirklen. Derved bliver Action Learning en læringsproces, hvor deltageren undersøger egne praktiske handlinger og erfaringer for at forbedre sin læring og præstation. Dette gøres i samarbejde med andre og i mindre grupper – hos os kaldet Action Learning Gruppen (AL-gruppen).

Det er tesen hos Action Learning teoretikere, at vi lærer mest, hurtigst og bedst ved at arbejde med aktuelle udfordringer og problemstillinger i situationer, hvor man modtager en hurtig, reflekteret og klar feedback, og helst i samarbejde med andre, der er i en lignende situation: Ledere lærer ledere, at lede!

Action Learning står i kontrast til mere traditionelle læringsmetoder, som fokuserer på demonstration af viden og færdigheder. AL-metoden har i højere grad fokus på at generere ny viden gennem konkrete handlinger, som fører til nye og forbedrede kompetencer og erfaringer med konkret effekt. Action Learning flytter derved fokus fra underviseren over på deltageren.

Action Learning har fokus på den uformelle og erfaringsbaserede læring, og hvordan den kan styrkes på en bevidst måde ved at lade læringen foregå i en fælles, genkendelig og struktureret ramme. Derfor er undervisningen også på modulernes Dag 1 baseret på kort metodisk/teoretisk introduktion, cases og øvelser. På Dag 2 er læringen flyttet ud i den faste fortrolige AL-gruppe, hvor modulets overordnede emne og værktøjer øves i relation til deltagerens hverdag og medbragte konkrete problemstillinger + AL-opgaven.

Hvordan foregår det med Action Learning Projektet?

Action Learning Projektet (AL-projektet) er et konkret projekt, der tager udgangspunkt i deltagerens hverdag som leder.

Vi hjælper fra start hver enkelt deltager med at definere et godt AL-projekt.

Projektet defineres inden kursusstart med deltagerens leder således, at der er størst mulig sammenhæng mellem kursets indhold og deltagerens mulighed for gennem forløbet at have et konkret projekt at arbejde med, hvori tillærte teorier, metoder samt erfaringsbaseret læring kan afprøves og implementeres.

AL-projektet diskuteres på det individuelle Pre-møde inden Kick-off, og senest på Modul 1 skal projektet være defineret.

Selve projektet skal være et implementerbart projekt, der helst skal kunne implementeres/løses i løbet af de 6 månder, forløbet varer. For ikke at lave dobbeltarbejde og for at tilsikre størst mulig effekt fra kurset i deltagerens dagligdag, anbefales det, at AL-projektet tager udgangspunkt i et allerede defineret MUS-mål, defineret forandringsprojekt som endnu ikke er implementeret eller et skuffe-projekt, som endnu ikke er prioriteret, men som forventes at have en målbar effekt på forretningen/organisationen.

Derudover er der følgende anbefalede kriterier for AL-projektet for at få det bedst mulige personlige udbytte:

 1. Opgaven skal ligge indenfor dit personlige ledelsesområde (og ikke hos et andet team/anden leder)
 2. Resultatet skal være målbart (det hjælper vi med)
 3. Opgaven skal indeholde personlige såvel som professionelle udfordringer
 4. Opgaven skal have en professionel og ledelses-relateret vinkel og skal involvere egne medarbejdere (sekundært projekt/matrice-medarbejdere)
 5. Opgaven skal være efterspurgt og støttet af deltagerens nærmeste leder
 6. Alle forventede ressourcer skal være tilstede for succesfuldt at nå i mål med projektet (et projekt, hvor et budget på 5 mio eller 4 medarb. mangler går ikke)

Eksempler på AL-projekter:

 1. Medarbejdertilfredshed skal øges i en afdeling med et utilfredsstillende arbejdsklima/-miljø
 2. Kompetenceudvikling af et team fra mekaniske til elektroniske kompetencer
 3. Højne effektiviteten for administrative procedurer i et Service Center
 4. Øge salget blandt en gruppe af salgsmedarbejdere/account managers
 5. Nedskære antallet af medarbejdere i et team og tilpasse arbejdsopgaverne herefter
 6. Rekruttere og onboarde ny medarbejdere ifm. implementering af nye opgaver

Er der særlige forventninger til deltagerne under forløbet?

Kurset tager udgangspunkt i teori, praktik og action learning. Heri består også styrken ved modellen – at vi gør det teoretiske og de anvendte modeller konkrete og direkte relaterede til din hverdag. Grundforudsætningen på kurset er således: Ledere lærer ledere, at lede! Dette forudsætter aktiv sparring, engagement, videndeling og diskussion fra deltagerne.

Derudover er det væsentligt at:

– Man optræder nysgerrig, engageret, åben og respektfuld i forhold til egen lederstil og i dialog omkring andres syn på ledelse

– Holder indgåede aftaler

– Er aktiv i sin deltagelse gennem alle aktiviteter og sessioner gennem forløbet

– Har en ambition, nysgerrighed og villighed til at indgå i åbne og reflekterende dialoger omkring forskellige tilgange til ledelse

– Man er og agerer fortroligt i forhold til sine med-deltagere, da personlige ledelsesdilemmaer og -problematikker deles og diskuteres gennem forløbet som del af action learning

– Du søger personlig udvikling og eksperimenterer med værktøjer og din ledelse samt afprøver relevante metoder og input mellem de enkelte forløb som del af action learning og konceptet “Ledere lærer ledere at lede”

Hvordan sikres jeg effekten af kurset på lang sigt?

Rubato følger op efter 3 og 6 måneder.

Efter 3 og 6 måneder kontaktes du af Rubato på telefon med henblik på at gøre status på, hvordan effekten af kurset ses udtrykt i dagligdagen. Efter telefonmødet beslutter vi, hvordan vi bedst muligt får støttet dig i de områder, du har brug for, så din effekt af kurset kan blive størst mulig.

Hvad med forberedelse?

På dette forløb er der i høj grad mulighed for at tilpasse mængden af forberedelse før en kursusdag til netop dig og dit hold. Du kan dog forvente at skulle afsætte 1-3 timers læseforberedelse per kursusdag samt den tid, du ønsker at bruge på dit Action Learning projekt.

Samarbejdes der med HR og/eller nærmeste leder?

Ja. For at kurset kan have størst mulig effekt, fokuseres der på at skabe forbindelse mellem dit kursus og din dagligdag i din virksomhed. Din virksomheds HR-afdeling og/eller din nærmeste leder er inviteret med i processen. Vi aftaler nærmere, hvad der giver den bedste mening for dig.

Har du spørgsmål?

Tilmelding

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Dit telefonnummer

Din beskedTak for din tilmelding!

Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/rubato.dk/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsi_frontpopUp.php on line 59